کاربران سایت تابلو.نت در صورت اعلام شکایت یا درخواست تغییر اطلاعات میتوانند درخواست خود را به صورت کتبی به همراه شماره تماس به آدرس کرمان – بلوار رضوان- رضوان 32 -نسترن 8- کد پستی 7618979387 ارسال نموده تا بعد از تایید تلفنی تغییرات اعمال و به شکایات رسیدگی شود.