تبلیغات در صفحه اول سایت

تابلو

محل تبلیغ

تعداد نمایش

قیمت (تومان)

صفحه اول - 2 تبلیغ بالایی

1000

80,000

صفحه اول تبلیغات 3 و 4

1000

50,000

صفحه اول تبلیغ 5

1000

70,000

تبلیغات در سمت چپ صفحه جستجو

تابلو

محل تبلیغ

تعداد نمایش

قیمت (تومان)

صفحه جستجوها - صفحه اول- تبلیغ اول تا سوم سمت چپ

1000

75,000

صفحه جستجوها - صفحه اول- تبلیغ چهارم تا ششم سمت چپ

1000

50,000

صفحه جستجوها - صفحه اول- تبلیغ هفتم تا دهم سمت چپ

1000

38,000

صفحه جستجوها - صفحه دوم- تبلیغ اول تا سوم سمت چپ

1000

40,000

صفحه جستجوها - صفحه دوم- تبلیغ چهارم تا ششم سمت چپ

1000

30,000

صفحه جستجوها - صفحه دوم- تبلیغ هفتم تا دهم سمت چپ

1000

20,000

تبلیغات در جستجوی مشاغل

تابلو

محل تبلیغ

زمان

قیمت (تومان)

اولین و دومین مورد در جستجوی شغلتان

24 ساعت

80,000

سومین مورد در جستجوی شغلتان

24 ساعت

75,000

چهارمین تا هشتمین مورد در جستجوی شغلتان

24 ساعت

60,000

نهمین مورد در جستجوی شغلتان

24 ساعت

75,000

دهمین مورد در جستجوی شغلتان

24 ساعت

80,000

تبلیغات در صفحه نمایش مشخصات

تابلو

محل تبلیغ

تعداد نمایش

قیمت (تومان)

پایین صفحه

1000

75,000

تبلیغات در جستجوی ویژه

تابلو

محل تبلیغ

تعداد نمایش

قیمت (تومان)

3 مورد اول از موضوع جستجو شده در ایران

120

200,000

موارد 4 تا 7 از موضوع جستجو شده در ایران

120

185,000

تمامی حقوق مربوط به سایت تابلونت (تابلو.نت) بوده و هرگونه کپی برداری از مطالب پیگرد قانونی دارد